Απόφαση ΔΕΔ 350/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Πρόστιμο άρθρου 65 Α ν. 4174/2013 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ _6807826_

23 Ιανουαρίου 2019