Απόφαση ΔΕΔ 3705/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΛΗΨΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL, ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ DIGI LODGE, DIGI RETAIL & DIGI CONTENT _1112 _8971645_

24 Δεκεμβρίου 2019