Απόφαση ΔΕΔ 3725/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ_1110 _345190_

30 Δεκεμβρίου 2019