Απόφαση ΔΕΔ 3758/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡ. 67 & 72 ΤΟΥ Ν. 4172/2013_ΑΡΘΡ. 18 & 19 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_1110 _7442386_

30 Δεκεμβρίου 2019