Απόφαση ΔΕΔ 3759/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ_ΑΡΘ. 54 Ν. 4174/2013_ΑΡΘ. 50 Ν. 4174/2013_ΑΡΘ. 14 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_ΑΡΘ. 61 Ν. 4174/2013 & ΠΟΛ 1252/2015_1112 _7376024_

30 Δεκεμβρίου 2019