Απόφαση ΔΕΔ 3777/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΚΦΔ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015_1110 _36282_

30 Δεκεμβρίου 2019