Απόφαση ΔΕΔ 3780/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 63 ΠΑΡ. 1 ΕΔ. Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΚΑΙ 8 Ν. 4174/2013_ΆΡΘΡΟ 47 ΠΑΡ. 1-4 Ν. 4174/2013_ΆΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. 13 Ν. 4174/2013_ΆΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 1 ΕΔ. Α΄ ΠΕΡ. Α΄ ΚΑΙ ΕΔ. Β΄ Ν.Δ. 356/1974_1112 _4237986_

30 Δεκεμβρίου 2019