Απόφαση ΔΕΔ 3786/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ/ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014_1110 _7612391_

31 Δεκεμβρίου 2019