Απόφαση ΔΕΔ 3788/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

AITHMA ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΘ΄506065/19 ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΦΙΑ (Ν.4223/2013) ΑΦΟΡΟΥΣΑ ΑΚΙΝΗΤO ΠΕΡΙΟΧΗΣ EKAΛΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ_1112 _4047100_

31 Δεκεμβρίου 2019