Απόφαση ΔΕΔ 3/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

AITHMA ΓΙΑ AKYΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 _6382061_

02 Ιανουαρίου 2019