Απόφαση ΔΕΔ 433/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ _4812782_

19 Φεβρουαρίου 2019