Απόφαση ΔΕΔ 470/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ _9512568_

25 Φεβρουαρίου 2019