Απόφαση ΔΕΔ 55/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) – Εκπρόθεσμη υποβολή δεύτερης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 (μηδενική). Εκ παραδρομής υποβολή χωρίς καμία μεταβολή. _564999_

14 Ιανουαρίου 2019