Απόφαση ΔΕΔ 679/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 με τις διατάξεις του Ν.4446/2016 από αλλοδαπό . Κάλυψη τεκμηρίου αγοράς ακινήτου με δανειακή σύμβαση και εισαγωγή συναλλάγματος σύμφωνα με έγγραφα της αλλοδαπής τράπεζας _2900290_

19 Φεβρουαρίου 2019