Απόφαση ΔΕΔ 7/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Εισόδημα-Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2017 _6655650_

02 Ιανουαρίου 2019