Απόφαση ΔΕΔ 838/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_1110 _6557446_

08 Μαρτίου 2019