Απόφαση ΔΕΔ 8/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση β) και παράγραφος 2 περίπτωση γ) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) – Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας για την ημερολογιακή περίοδο 01/01/2018 – 31/03/2018. Υπερβολικό και δυσανάλογο το πρόστιμο σε σχέση με το προς απόδοση ποσό. _6746943_

02 Ιανουαρίου 2019