Απόφαση ΔΕΔ 1165/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Δεκαοκτώ _18_ πρόστιμα του ΚΦΔ_ έκαστο των 100 ευρώ_ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013_ Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικών μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ για τους μήνες από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Αύγουστο του 2019_ Μερικώς δεκτή_ _69796_

13 Ιουλίου 2020