Απόφαση ΔΕΔ 1168/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΜΗ EKΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: άρθρο. 58A N. 4174/2013 άρθρα 8,12,13 N. 4308/2014, άρθρο 169 § 1 & 171§§1, ΚΔΔ N.2717/1999 _1110 _3425684_

18 Ιουνίου 2020