Απόφαση ΔΕΔ 1212/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Προσδιορισμός εισοδήματος φορ. Έτους 2014 βάσει τεκμηρίων (Προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών):Άρθρo 63 Κ.Φ.Δ. Άρθρα 30, 32, 34 του ν.4172/2013 ΠΟΛ 1076/2015 _1112 _697189_

19 Ιουνίου 2020