Απόφαση ΔΕΔ 1213/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Προσδιορισμός εισοδήματος φορ. Έτους 2018 βάσει τεκμηρίων (Προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών):Άρθρo 63 Κ.Φ.Δ. Άρθρα 30, 32, 34 ν.4172/13 - ΠΟΛ.1076/15, Άρθρο 6 ν.4684/20-Ε 2043/2020, Α1122/20 _1112 _3194346_

19 Ιουνίου 2020