Απόφαση ΔΕΔ 1321/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής πίνακα πληροφοριών τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών_φορολ 2018 _9917362_

01 Σεπτεμβρίου 2020