Απόφαση ΔΕΔ 1369/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Κατά ατομικής ειδοποίησης καταβολής - υπερημερίας περί τακτοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών Απαράδεκτη Άρθρα 47 & 63 Ν. 4174/13, ΠΟΛ.1280/13, ΠΟΛ. 1064/2017, Άρθρο 73 Κ.Ε.Δ.Ε., Άρθρο 217 Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.)-Άρθρο 6 Ν. 4684/2020, Ε. 2043/2020, Α. 1122/2020 _1112 _4084299_

30 Ιουνίου 2020