Απόφαση ΔΕΔ 1528/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ_ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΗ 2016_2017 _2525553_

30 Σεπτεμβρίου 2020