Απόφαση ΔΕΔ 1570/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Εισόδημα _ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 _8892960_

30 Σεπτεμβρίου 2020