Απόφαση ΔΕΔ 1598/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-AIRBNB) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018: Άρθρα 7, 21, 39, 39Α, ν.4172/2013, άρθρο 111 του Ν. 4446/2016, ΠΟΛ.1069/2015, ΠΟΛ.1112/2017, ΠΟΛ. 1059/2018, Εγκύκλιο 2141/2019, άρθρο 6 Ν. 4684/2020, Ε2043/2020_1112 _4790030_

31 Ιουλίου 2020