Απόφαση ΔΕΔ 1655/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου για το φορολογικό έτος 2017 _μηδενική__ Απορριπτική_ _4907801_

02 Νοεμβρίου 2020