Απόφαση ΔΕΔ 1676/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018_ΑΙΤΗΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΦΕΙΛΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ_Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12 ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ_Ν.4223/2013 (ΑΡΘΡΑ 1 & 2 & 4 & 6)_Ν. 4684/2020 (ΑΡΘΡΟ 6) _4275119_

07 Σεπτεμβρίου 2020