Απόφαση ΔΕΔ 1728/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φορολογικού έτους 2017_ εκκαθάριση κατόπιν μηνύματος taxisnet_διαγραφή κωδ 787_ποσού προς ανάλωση κεφαλαίου _4181155_

23 Νοεμβρίου 2020