Απόφαση ΔΕΔ 1729/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φορολογικού έτους 2018_ εκκαθάριση κατόπιν μηνύματος taxisnet_διαγραφή κωδ 787_ποσού προς ανάλωση κεφαλαίου _8479599_

23 Νοεμβρίου 2020