Απόφαση ΔΕΔ 1800/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 περ α και παρ 2 περ α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ_ _100 ευρώ__ Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων _έντυπο Ν_ για το φορολογικό έτος 2018 _μηδενική__ Απορριπτική_ _7374385_

11 Δεκεμβρίου 2020