Απόφαση ΔΕΔ 1810/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από δικαστικό λειτουργό για επιστροφή φόρου εισοδήματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος _593072_

11 Δεκεμβρίου 2020