Απόφαση ΔΕΔ 18/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Πρόστιμο του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α και παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν4174_2013 _ΚΦΔ__ _100 ευρώ_ φορολογικό έτος 2019_ _ Εκπρόθεσμη υποβολή αρχικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας _δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα__ _811970_

02 Ιανουαρίου 2020