Απόφαση ΔΕΔ 1903/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Κ.Φ.Δ. _ Κ.Β.Σ. _ Εισόδημα _ Φ.Π.Α. _ Έκτακτη εισφορά _ Εισφορά αλληλεγγύης _ Πρόστιμο Φ.Π.Α. _ Έκδοση εικονικών _9068660_

28 Δεκεμβρίου 2020