Απόφαση ΔΕΔ 1909/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή τροποιητικής δήλωσης ΜΥΦ (Α’, Γ’, Δ΄ τρίμηνο) 2014. Δεν βρέθηκαν εκπρόθεσμες δηλώσεις ΜΥΦ από την αναζήτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Έλεγχος Εκπρόθεσμων Δηλώσεων ΜΥΦ»:ΑΡΘΡΟ 14, 54, 63 ν.4174/2013 ΠΟΛ.1022/2014, ΠΟΛ.1278/2015, ΠΟΛ.1011/2016 ΠΟΛ.1252/2015, ΠΟΛ.1026/2018, ΔΙΕΠΙΔΙ ΥΠΑΕΦ Β 1092650/31-07-2020_1110 _8181530_

28 Σεπτεμβρίου 2020