Απόφαση ΔΕΔ 1916/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΠΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ (ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν.2523/1997-ΑΡΘΡΟΥ 79 Ν.4472/2017)_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ_ΣτΕ 1404/29-10-2015_ ΠΟΛ.1035/21-2-2011_ ΠΟΛ.1249/2013_ΣτΕ 1404/29-10-2015_ ΠΟΛ.1035/21-2-2011_ ΠΟΛ.1249/2013_1112 _3863532_

29 Σεπτεμβρίου 2020