Απόφαση ΔΕΔ 1919/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ_ΑΡΘΡΟ 63 ΠΑΡ. 1 Ν.4174/2013_ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_1112 _6637929_

29 Σεπτεμβρίου 2020