Απόφαση ΔΕΔ 1939/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020

Κ.Φ.Δ. : Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης λύσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. _7673273_

28 Δεκεμβρίου 2020