Απόφαση ΔΕΔ 1959/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΠΑ Π.Ε.Π. ΑΡ.6 ΠΑΡ. 1 Ν.2523/1997_ΚΦΑΣ ΑΡ.7 Ν. 4337/2015_ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ_1112 _4387432_

30 Σεπτεμβρίου 2020