Απόφαση ΔΕΔ 1979/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Επιβολή προστίμου άρθρου 5 παρ.9 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του ν.4337/2015 – Ύπαρξη δεδικασμένου λόγω ανεπιφύλακτης αποδοχής μη αμφισβητούμενης πράξης: Άρθρο 5 του ν.2523/1997 Άρθρο 7 του ν.4337/2015, Άρθρο 6 παρ.4 ΠΝΠ 30/03/20, Ε 2043/2020, Α 1122/2020_1112 _2220881_

30 Σεπτεμβρίου 2020