Απόφαση ΔΕΔ 1997/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΜΕΤΡΗΤΑ_ΣτΕ 3071/2017_1112 _6092341_

30 Σεπτεμβρίου 2020