Απόφαση ΔΕΔ 1998/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΕ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΠΟΛ.1175/ 16-11-2017_ΣτΕ 1895/2018_ΣτΕ 1893/2018_ΣτΕ 886/2016_ΣτΕ 884/2016_1112 _4859232_

30 Σεπτεμβρίου 2020