Απόφαση ΔΕΔ 1999/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ_1111 _3083857_

30 Σεπτεμβρίου 2020