Απόφαση ΔΕΔ 2001/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ_1112 _3925134_

30 Σεπτεμβρίου 2020