Απόφαση ΔΕΔ 2002/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ_ΠΟΛ.1080/ 5-4-1994_ΠΟΛ.25/19-5-1973_1111 _1060558_

30 Σεπτεμβρίου 2020