Απόφαση ΔΕΔ 2025/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΜΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ _ΆΡΘΡΟ 63 ΤΟΥ Ν.4174/2013_ΑΡΘΡΟ 6 Ν.4684/2020_Ε.2043/2020_Α.1122/2020_1112 _8656986_

30 Σεπτεμβρίου 2020