Απόφαση ΔΕΔ 2026/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Π.Ε.Π. Ν.4174/2013 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 13Α Ν.2523/1997 ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ 3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ _ΆΡΘΡΟ 5 & 13 ΤΟΥ Ν.4308/2014_ΑΡΘΡΟ 13 & 13Α ΤΟΥ Ν.2523/1997_ΑΡΘΡΟ 6 Ν.4684/2020_Ε.2043/2020_ Α.1122/2020_1112 _8590623_

30 Σεπτεμβρίου 2020