Απόφαση ΔΕΔ 2027/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

Π.Ε.Π. Ν.4174/2013 ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ_ΆΡΘΡΟ 8_13 Ν.4308/2014_ΑΡΘΡΟ Ν.4684/2020_Ε.2043/2020_Α.1122/2020_1110 _1265985_

30 Σεπτεμβρίου 2020