Απόφαση ΔΕΔ 2079/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ_ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015_ ΑΡΘΡ. 65 ΤΟΥ Ν. 4174/2013_ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ. 48 Ν. 2238/94_1112 _5216028_

30 Σεπτεμβρίου 2020