Απόφαση ΔΕΔ 2108/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 507 Ε1 ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014: παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994_1111 _3409509_

30 Σεπτεμβρίου 2020